Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς (16 Μαΐου 2023)