Εθελοντική Αιμοδοσία στη Γραβιά (Πολιτιστικό Κέντρο), στις 17 Ιουλίου 2023, 18.30 – 20.30