Η Μελίνα Κανά στα Καστέλλια (Ποτάμι), μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος, στις 14 Αυγούστου 2023, 21.00